UWAGA! Od 1 lipca 2021 r. do stosowania kas fiskalnych ONLINE zobligowani są podatnicy w zakresie świadczeń: • usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych • budowlanych, • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, • prawniczych, • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Już 23 lata sprzedaży urządzeń fiskalnych

ALT
5000
zainstalowanych kas
ALT
2000
uzytkowników kas

Od 1lipca 2021r

Obowiązek stosowania kas fiskalnych OnLine mają:
Kasy i drukarki ONLINE to urządzenia fiskalne, które posiadają funkcję pozwalającą na przekazywanie – bezpośrednio i automatycznie – gromadzonych danych do Centralnego Repozytorium Kas, podlegającemu Ministerstwu Finansów. Do przekazywanych danych należą m.in.: raporty dobowe, paragony fiskalne czy dokumenty niefiskalne.

Wcześniejsze terminy zastosowania kas ONLINE to:

Od 1 stycznia 2020 roku:
warsztaty samochodowe, wulkanizatorzy, stacje paliw

Od 1 stycznia 2021 roku:
gastronomia, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla